Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

Česká unie neslyšících
oblastní organizace Praha

 


Dostaly se k nám informace, ze v Praze je realizována sbírka na stavbu Centra pro sluchově postižené.
Prosíme, tato informace není pravdivá a též neexistuje žádná sbírka konaná na toto Centrum.
Pokud Vás osloví na ulici se sbírkou, prosím nedávejte jim nic.
Česká unie neslyšících žádnou sbírku formou kasiček nerealizuje.
Pouze pokud by realizovala všechny kasičky by byly zapečetěné razítkem obecního úřadu,
kde se poté provede i sesumírování této sbírky za dohledu obecních pracovníků.
Děkujeme ČUN Praha


Přítomnost tlumočníků
znakového jazyka

Vítejte na našem webu

Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružujeme všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňujeme a podporujeme společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posilujeme jejich sociální a právní vědomí a zvyšujeme tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Naše služby poskytujeme na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považujeme za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha pořádá nejrůznější akce pro neslyšící, jako například přednášky, exkurze, kluby, pobyty a společenské akce. V rámci oblastní organizace Praha funguje také Centrum sociálních služeb, které poskytuje sociálně aktivizační a tlumočnické služby, a to jak členům ČUN Praha, tak i všem dalším neslyšícím osobám. V Centru sociálních služeb jsou neslyšícím k dispozici sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a tlumočnice, které se v centru střídají. Veškeré služby jsou neslyšícím poskytovány ZDARMA. O podrobných službách Centra sociálních služeb se můžete informovat v sekci Centrum sociálních služeb zde, na našem webu.ČLÁNKY

Archiv starších textů

Vstoupil jsi do archivu. Starší texty si můžeš vypsat podle kategorie, autora nebo měsíce napsání.

Kategorie:

Autoři:

2018

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2017

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2016

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2015

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2014

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2013

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2012

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

2009

V tomto roce nebyl žádný takový text napsán.

Kategorie sluchové postižení, autor Barbora Harvánková, DiS (vedoucí)

Vše okolo sluchového postižení (komunikace, pomůcky atd.)

Začíná registrace na konferenci INSPO 2011

Konference INSPO 2011 opět představí technologie usnadňující život lidem se zdravotním postižením.

Co přinese digitalizace televizního vysílání zejména osobám se zrakovým a sluchovým postižením, to je jedno z témat konference INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 19. března v Kongresovém centru Praha. Přinášíme předběžný program 11. ročníku této konference a registrační formulář, jehož prostřednictvím se lze již na konferenci přihlásit. Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Křižovatka.cz.

9. 2. 2011 St 09.38 | sluchové postižení | | 176x

Brazílie má nový slovník znakového jazyka

Nový encyklopedický ilustrovaný slovník brazilského znakového jazyka založený na kognitivní lingvistice a kognitivní vědě“ obsahuje 2460 stran s téměř 10 tis. pojmy ve znakovém jazyce, 14 tis. hesel v portugalštině a 60 tis. hesel v angličtině.

Každé slovníkové heslo je uvedeno v latince i znázorněno prstovou abecedou, obsahuje ilustrační obrázek, nákres znaku, SignWriting, vysvětlení významu hesla, příklady užití ve větě, popis morfologické struktury znaku, popis ikoničnosti znaku (z čeho vychází současná podoba znaku), oblasti, ve kterých se znak používá.

1. 2. 2011 Út 13.55 | sluchové postižení | | 106x

<--/toplist--> <--/toplist-->