Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

Česká unie neslyšících
oblastní organizace Praha

 

Sociální služby ČUN Praha

Služby registrované u Magistrátu dne 26. 6. 2008 hl. m. Prahy pod č. j. 276084/08

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.Nová otevírací doba

Centrum sociálních služeb poskytuje:

Základní sociální poradenství dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.


Harmonogram v PDF (otevírací doba)

Služby sociální prevence
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.1. Sociálně aktivizační služby dle § 66 Zákona č. 108/2006 Sb. ambulantní a terénní zajišťují:

Mgr.František Šmolík,
Regina Poláková,


    Kontakty
    Telefon: 224 827 152
    fax: 224 827 111
    email: praha@cun.cz
    mobil: 725 865 823

    Registrované služby
     Identifikátor 2378879
     Zahrnují:
 • informace o Centru sociálních služeb
 • pomoc při porozumění textu
 • pomoc při vyřizování či obhajobě práv klienta
 • obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • pomoc při jednání s úřady, institucemi, organizacemi, zdravotnickými či školskými zařízeními ve věcech občansko správních, ve věcech důchodového systému, krizových a obtížných životných situacích
 • zprostředkování přednášek z kulturní, zdravotní a sociální oblasti
 • pomoc při realizaci akcí sociálního zaměření
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
 • sociální komunikace s klienty


2. Tlumočnické služby dle § 56 Zákona č. 108/2006 Sb.
     Zajišťují:

     Mgr. Jitka Kubištová, Bc. Barbora Fodorová, Mgr. Klára Herčíková, Anežka Růžičková, Bc. Dana Tučková

     Pondělí až středa, pátek – ambulantní a terénní služby (je možné přijímat objednávky)
     Čtvrtek – ambulantní služby

Přítomnost tlumočníků
znakového jazykaKontakty
Telefon: 224 827 152
fax: 224 827 111
email: tlumocnici@cun.cz
mobil: 774 030 771
Registrované služby
Identifikátor 4358523
Forma poskytování: ambulantní a terénní
Zahrnují:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • tlumočení telefonních hovorů a překlad textu či pomoc při vyplňování formulářů,
 • objednávání klientů k lékaři
 • tlumočení na úřadech

Řeší situace, kdy klient sám není pro svoji sluchovou vadu schopen komunikace v českém jazyce, není schopen telefonovat, vyplňovat nebo sestavovat písemnosti, nerozumí obsahu písemnosti. Cílem této služby je provést přesný a věrný překlad obsahu sdělení.

Možnosti objednání tlumočníka
Objednat tlumočníka je možné osobně v kanceláři ČUN, písemně nebo ústně (Mobil.: SMS 774 030 771, Fax.: 224 827 111 nebo E-mail.: tlumocnici@cun.cz). Uveďte den, místo a čas, kde potřebujete tlumočit (minimálně 3 dny předem).


3. Právní poradna
     JUDr. Marilla Kokešová
     dle předchozí domluvy


, přečteno 7393x<--/toplist--> <--/toplist-->