Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

Česká unie neslyšících
oblastní organizace Praha

 

Historie České unie neslyšících

Založení
Místa kde sídlila oblastní organizace Praha
Předsedové ČUN oblastní organizace Praha
Místopředsedové ČUN, oblast Praha
Rada ČUN, oblast Praha
Vedení členské matriky
Valné hromady a členské schůze ČUN Praha

Založení

Přípravný výbor České unie neslyšících byl od počátku spojen se skupinou neslyšících občanů, která velmi přispěla k založení celostátní organizace České unie neslyšících. Smyslem tohoto rozhodnutí bylo, aby neslyšící občané měli svou organizaci, která by sdružovala výhradně neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem. Začínalo se od zelené louky. Schůze byly v bytech, restauracích bez finanční podpory.

Rok 1990

17.července 1990 byla ustanovena Česká unie neslyšících registrací na Ministerstvu vnitra ČR.

Na 1. valné hromadě dne 8.12.1990 v budově Právnické fakulty University Karlovy je předsedou zvolen Vladimír Buberle. Organizace se začala rozšiřovat o další organizační jednotky nazvané „oblasti“. Časem pak došlo vytvoření i oblastní organizace Praha a ústředí. Od té doby má každá oblast předsedu a ústředí prezidenta. Po předcházejících nevyhovujících prostorách v Benediktské a Rybné ulici se, díky p. Jílkovi (bývalý tajemník ČUN), našly prostory v Dlouhé třídě č.37. ČUN ústředí se časem odstěhovalo do blízké Havlíčkovy ulice.

Rok 1991

Oblastní organizace Praha vzniká 25.2.1991 (viz. registrační list oblastní organizace Praha) jako člen České unie neslyšících na území Čech a Moravy, podle stanov jako organizační jednotka ČUN získává právní subjektivitu. V čele oblasti stojí podle stanov předseda, místopředseda a oblastní rada.

Místa kde sídlila oblastní organizace Praha

Erbenova ulice číslo 19 na Praze 5 (jako základna České unie neslyšících v místnostech AMKN Praha)
Rybná ulice číslo 25–27 na Praze 1 (bezplatné zapůjčení od tehdejšího OÚ Praha 1 do září roku 1994)
Rok 1994
6.září – slavnostní otevření místností ČUN oblast Praha v Dlouhé třídě 37,Praha1

Předsedové ČUN oblastní organizace Praha

1990–1991 Vladimír Buberle
1991–1992 Václav Ptáček (už za oblastní organizaci Praha)
1992–1993 Ing. Jiří Dachovský
1993–1995 Ing. Jiří Dachovský
1995–1997 Václav Ptáček
1997–1999 Ing. Jiří Dachovský
1999–2001 Ing. Jiří Dachovský (Václav Scheichl)
2001–2003 František Tichý
2003–2005 František Tichý
2005–2007 Ing. Martin Novák
2007–2009 Ing. Martin Novák
2010–2012 František Hlaváček
2012-současnost Jiří Zamastil

Místopředsedové ČUN, oblast Praha

1999–2001 Václav Scheichl
2001–2003 Jaroslav Chrpa
2003–2005 Jaroslav Chrpa
2005–2007 Denisa Lincová
2010 František Hlaváček
2011–2012 František Tichý
2012-současnost František Hlaváček

Rada ČUN, oblast Praha

1993–1995 Vlastimila Primasová, Olga Drdulová,Jana Scheilová, Marie Mundoková, Pavel Hlůžek, Václav Scheil, Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Jiří Suchý, Rudolf Slabý
1995–1997 Kamila Svobodová, Václav Ptáček, František Tichý, Jan Suchý, Vlastimila Primasová, Alena Petková, Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Jaroslav Dědič, František Hlaváček
1999–2001 Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Václav Scheichl, Pavel Hlůžek, František Ondrášek, Jan Suchý, Karel Julák, Jiří Wohlmuth, František Tichý, Alena Ptáčková, Jiří Zamastil, Petra Ostatková
2001–2003 František Ondrášek, Václav Scheichl, Jaroslav Chrpa, František Tichý, Vlastimila Primasová
2003–2005 František Tichý, Jaroslav Chrpa, Václav Scheichl, Věra Ondráčková, Vlastimila Primasová
2005–2007 Martin Novák, Denisa Lincová, František Tichý, Karel Julák, Vladislav Postihač, Blanska Štěpánková, Jiří Grábner (do února 2006), Anna Kosková (od února 2006)
2007–2009 Martin Novák, Blanka Štěpánková, Zdeněk Straka, Kristina Kratochvílová, František Hlaváček.
2010 František Tichý, Eva Jezdinská, Daniela Knotková
2011 Martin Novák, František Hlaváček, František Tichý, Eva Jezdinská, Daniela Knotková
2012 Martin Novák, František Hlaváček, František Tichý, Eva Jezdinská
2013 Martin Novák, Jiří Zamastil, František Hlaváček, Eva Jezdinská, Zdeněk Straka

Vedení členské matriky

1990 – 1996 Jiřina Tučková
1996 – 2001 Anna Petková
2001 – 2003 František Ondrášek
2003 – 2005 Věra Ondrášková
2005 – 2006 Věra Ondrášková, Denisa Lincová
2007 – 2008 Denisa Lincová, Martin Novák
2008 – současnost Eva Jezdinská, Vlastimila Primasová

Valné hromady a členské schůze ČUN Praha


8. prosince 1990 – Valná hromada ČUN (Republiková) – Právnická fakulta UK (volby)
22. září 1993 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Smíchovský pivovar, Praha 5
26. ledna 1994 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – kaple ve Speciální škole pro sluchově postižené, Holečkova, Praha 5
20. září 2000 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
18. ledna 2001 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
20. září 2001 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
21. březen 2002 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
14. listopadu 2002 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
24. dubna 2003 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
23. září 2003 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – palác YMCA, Praha 1 21. října 2004 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Stacionář ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
15. září 2005 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – Sbor církve bratrské v Praze 1
23. března 2006 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
7. října 2006 – Mimořádná Valná hromada (Republiková) – ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
25. ledna 2007 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
25. září 2008 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1
15. října 2009 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1
19. ledna 2012 – Členská schůze (pouze oblast Praha) – CSS ČUN Praha, Dlouhá 37, Praha 1

, přečteno 6613x<--/toplist--> <--/toplist-->