Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

Česká unie neslyšících
oblastní organizace Praha

 

Provozní řád

 • Centrum sociálních služeb přijímá každou osobu bez ohledu na její národnost, pohlaví, věk, sociální postavení, názory a postoje a sexuální orientaci apod.
 • Centrum sociálních služeb informuje klienta o jeho právech a povinnostech a pomáhá mu orientovat se v obtížných životních situacích a hledat jejich řešení.
 • Sociální služby jsou v CSS bezplatné, klient se podílí na vedlejších nákladech jako je telefon, tisk, kopírování. Na tyto náklady bude klient pracovníkem CSS předem upozorněn.
 • Klient má právo volby komunikačního prostředku. Těmito prostředky jsou Český znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvený český jazyk, písemná komunikace a zřetelná artikulace.
 • Délka jedné konzultace je maximálně 60 minut, pracovník může dle možností CSS upravit dobu konzultace.
 • Konání komerčních přednášek či prezentací a jiných akcí (sraz, oslava narozenin, párty apod.), které nejsou sociální službou bude předem oznámeno s dostatečným předstihem vedoucímu CSS a uhrazen nájem dle dohody s vedoucím CSS.
 • Potřebuje-li klient objednat tlumočníka, oznámí to v kanceláři Centra sociálních služeb CSS tlumočníkovi nebo jinému pracovníkovi Centra. Uvede den, místo a čas, kde potřebuje tlumočit. Objednat tlumočníka lze písemně a ústně (Mobil.: SMS 774 030 771, Fax.: 224 827 111 nebo E-mail.: tlumocnici@cun.cz).
 • Pracovníci Centra mají právo vykázat z prostor Centra klienta, který je pod vlivem alkoholu či drog, je fyzicky či verbálně agresivní, chová se diskriminačně nebo ohrožuje hygienické prostředí CSS výrazným zápachem, nečistým oděvem apod.
 • Centrum sociálních služeb a jeho pracovníci nejsou zbaveni ohlašovací povinnosti při podezření ze spáchání trestného činu.
 • Posláním CSS je napomáhat osobám se sluchovým postižením při odstraňování komunikačních a informačních bariér a nepochopení vyplývajícího ze sluchového postižení a způsobu života neslyšících.
 • Centrum sociálních služeb neposkytuje finanční půjčky a ani jinou finanční hotovost.
 • Se stížnostmi na práci pracovníků Centra se klienti mohou obracet písemně nebo ústně. Stěžující si klient může mít svého zástupce. Písemně se podává na formuláři, který je dostupný i v kanceláři CSS a vhazuje se do schránky označené „Stížnosti“ . Ústní stížnost se podává vedoucímu CSS. Písemná stížnost může být i anonymní.

, přečteno 5533x<--/toplist--> <--/toplist-->